وبلاگ همه چی دون رامین هستم.تو این وبلاگ از اخبار و داستان و جک تا مشخصات فنی انواع خودرو پیدا میشه.تو موضوعات دنبال اون چیزی که هستی بگرد.اگه میخوای توی این وبلاگ بنویسی بهم پیام بده. http://afabramin.mihanblog.com 2020-08-13T00:43:48+01:00 text/html 2015-11-04T12:46:00+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min :) http://afabramin.mihanblog.com/post/483 <p>معلم : ده تا شلیل داریم من نه تاشو میخورم چندتاش میمونه؟ text/html 2014-04-14T17:12:54+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min جملک های روز زن http://afabramin.mihanblog.com/post/482 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">مادرم تو تنها ستاره ای هستی که در روز و شب زندگی ام میدرخشی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">گرما بخش زندگی ام پیشاپیش روزت مبارک</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">+++++++++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">دقت کردین وقتی از مامانا میپرسی واسه روز مادر چی بخرم میگن من هیچی نمیخوام ولی توقع بهترین کادو رو دارن</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">+++++++++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">واژه دوستت دارم را خرج همسرت کن. زیبایی اش رابستای. مبادامسخره اش کنی ازتوبیزارمی شود. مباداملامتش کنی لجبازمی شود.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">نازکردن راباتکبراشتباه نگیر.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">لبخندقشنگت راهیچ وقت بااخم عوض نکن.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">لجبازی خوره محبت است.</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">++++++++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">زنان مملکت من با تمام درد ها و تبعیض ها همچنان برای رسیدن به زندگی بهتر صبورانه تلاش می کنند... ای از بهترین آفریدگان پروردگار روزتان پیشاپیش مبارک...</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">++++++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">مادر من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم، زیر پای تو آرزوهایی بود که از آنها گذشتی به خاطر من.</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">+++++++++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">مادر من زنی است شبیه هیچکی..</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">او بهم زندگی داد بهم درس داد مرا لباس پوشاند جنگید برای من مرا نگه داشت سرم فریاد زد بوسم کرد اما مهمتر از همه بدون قید و شرط مرا دوست داشت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">مادر دوستت دارم.</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">++++++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">خدایا</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">همه سختی های دنیارو هم بهم بدی مشکلی نیس</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">ولی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">فقط یه دلخوشی دارم</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">اونو ازم نگیر...</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">تقدیم به مادر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">تنها دلخوشی واقعی...</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">+++++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">به یک زن نگو خانه بودی چه کار کردی؟</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">خستگیت واسه چیه؟</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">باید دقیق تر نگاه کنی!!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">ریز بین باشی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">او هیچ کاری هم نکرده باشد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">امیدت را در این خانه زنده نگه داشته است...!</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">+++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">خانما روز زن نزدیکه برای حفظ پوستتون روزی ده نوبت بگین :من گل همیشه بهارم از کاکتوس انتظاری ندارم;))</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">+++++++++++++++</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;">مادرم تاج سرم از همه دنیا بهترى,.پدرم گفت نباشد چو تو هرگز گوهرى, مهربانى باوفایى خاک پایت سرمه ام, اى که پایت بر بهشت است از بهشتى ها سرى.</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma; font-size: 14px; line-height: 26px; text-align: justify;"><br></span></div> text/html 2014-04-02T18:28:40+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min apple http://afabramin.mihanblog.com/post/481 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.freeupload.ir/i/00006/eqpo9mn1w86u.jpg" alt=""></div> text/html 2014-04-02T10:27:53+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min just see http://afabramin.mihanblog.com/post/480 [http://www.aparat.com/v/0UkuX] text/html 2014-03-11T20:07:37+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min خخخخخخخخخ http://afabramin.mihanblog.com/post/479 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/547/546196-29f28014eedd74eb28eb4170ed43e982-l.jpg" alt=""> text/html 2014-03-11T11:58:40+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min دیدار کاترین اشتون با مادر ستار بهشتی (+عکس) http://afabramin.mihanblog.com/post/478 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آغاز سفر خود به تهران که همزمان با روز جهانی زن (8 مارس) بود، با جمعی از فعالان زن از جمله با نرگس محمدی و نیز با گوهر عشقی مادر ستار بهشتی دیدار و گفت و گو کرد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">به گزارش&nbsp;</span><font color="#1809a6" face="Tahoma, Arial" size="2"><span style="line-height: 22px; text-align: justify;">عصر ایران</span></font><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;، خانم اشتون در گفت و گو با بی بی سی ضمن اشاره به اینکه موضوع حقوق بشر برای او (و اتحادیه اروپا) بسیار مهم است، افزود : ما از ابتدا در طرح موضعمان نسبت به حقوق بشر در ایران بسیار صریح بوده ایم.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">اشتون که روز یکشنبه پر دیداری داشت و از دیدار با روحانی و ظریف گرفته تا لاریجانی و جلیلی و ولایتی&nbsp; را در دستور کار خود داشت، قسمتی از برنامه سفر خود به تهران را به دیدار با فعالان زن در ایران اختصاص داد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">اشتون در بیانیه ای که پس از پایان سفر دو روزه اش به تهران منتشر کرد ، اعلام کرده است: کسی نباید از اینکه در سفر من به تهران تمرکز زیادی بر موضوع حقوق بشر بود، تعجب کند، من با فعالان زن در ایران درباره شرایط زنان در این کشور گفت و گو کردم ،فعالیت‌هایی که از روزنامه‌نگاری تا کمک به پناهندگان افغان، بخش‌های مختلف جامعه مدنی را در بر می‌گیرد."</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;">اشتون شب گذشته پس از یک سفر دو روزه فشرده به تهران و دیدار با مقامات کشورمان ، تهران را به مقصد اصفهان ترک کرد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify;"><div align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><font color="#1809a6"><span style="border-width: medium;"><img alt="" title="" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/12/19/339775_687.jpg" style="border: medium none;"></span></font><br><br><font color="#1809a6"><span style="border-width: medium;"><img alt="" title="" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/12/19/339847_233.gif" height="392" width="473" style="border: medium none;"></span></font><br><br><br><font color="#1809a6"><span style="border-width: medium;"><img alt="" title="" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/12/19/339776_192.jpg" style="border: medium none;"></span></font><br></div><div><br></div> text/html 2014-01-06T12:29:18+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min ردیابی گوشی‌های مفقودی و دزدیده شده با کم‌ترین هزینه http://afabramin.mihanblog.com/post/477 <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">روال پیگیری سیم&nbsp;کارت&nbsp;های دزدیده یا مفقود شده به اندازه&nbsp;ای طولانی و خسته کننده است که شاید راهکارهای همراه اول و ایرانسل برای ردیابی&nbsp;های مستقل و ویژه بیشتر به کار آید.مفقود یا دزدیده شدن گوشی&nbsp;های تلفن همراه بیش از خسارت&nbsp;های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می&nbsp;آورد به نوعی که آثار آن تا حدی بلند است که در برابر کوچکترین کنشی به صورت کاملا ناخودآگاه واکنش نشان می&nbsp;دهند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">یک مؤسسه تحقیقات روانی در اروپا نیز سال گذشته اعلام کرد که استرس ایجاد شده در بانوان بسیار بیشتر از آقایان است و البته در این گزارش بارها تأکید شده بود که آثار این سانحه برای کسانی نمود دارد که گوشی را از کنار گوش آنان قاپ بزنند و الا در شرایط دیگر یا با دیدن صحنه دزدی در پوزیشن&nbsp;های دیگر چندان اثری در روحیه آنان نمود نخواهد داشت.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">اما در ایران همواره به کاربران موبایل توصیه شده که برای سیم&nbsp;کارت&nbsp;شان PIN Code در نظر بگیرند تا در صورت ربوده شدن گوشی، سیم&nbsp;کارت مورد مزاحمت و سوء استفاده قرار نگیرد؛ به کاربران گوشی&nbsp;های هوشمند نیز توصیه این بوده که از برنامه&nbsp;های کاربردی ضد سرقت استفاده کنند تا در صورت دزدیده شدن گوشی بتوان آن را قفل کرد یا حتی الامکان در صورت تعویض سیم&nbsp;کارت به شماره جدید آن دسترسی داشت.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">رمزگذاری برای فایل&nbsp;ها و خودداری از نگهداری فایل&nbsp;های محرمانه و ضروری در گوشی همراه نیز از جمله دیگر نکاتی بوده که زبان به زبان چرخیده و دست کم کل جامعه را در بر گرفته است.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">حال با تمامی این تفاسیر اگر گوشی دزدی&nbsp; یا مفقود می&nbsp;شد، باید به مرکز خدماتی اپراتور مورد نظر می&nbsp;رفتیم تا با سوزاندن سیم&nbsp;کارت مانع از سوء&nbsp;استفاده از آن می&nbsp;شدیم یا خط را یک طرفه می&nbsp;کردیم تا بتوانیم تماس&nbsp;های ورودی به گوشی را همچنان داشته و پیگیر گوشی مفقودی باشیم.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;"><font color="#024e71" face="inherit"><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px;"><img class="alignnone size-full wp-image-24053" alt="cccc ردیابی گوشی‌های مفقودی و دزدیده شده با کم‌ترین هزینه" src="http://mihankhabar.com/wp-content/uploads/2013/10/cccc.jpg" width="664" height="406" title="ردیابی گوشی‌های مفقودی و دزدیده شده با کم‌ترین هزینه" style="margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(236, 236, 236) !important; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; max-width: 100%; background-color: rgb(251, 251, 251); border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px;"></span></font></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">گوشی&nbsp;های موجود در بازار بر حسب تنوع و قیمتی که دارند، گاهی برای مال&nbsp;باختگان بسیار پر اهمیت است که به دنبال سارق بگردند و از این جهت در گام اول باید به این یقین می&nbsp;رسیدند که گوشی آن&nbsp;ها دزدیده شده یا مفقود گردیدده است زیرا در صورت دزدیده شدن، موضوع کیفری می&nbsp;شود و در صورت مفقود شدن حقوقی؛ هر کدام از این دو موضوع نیز روالی مشخص و جداگانه برای پیگیری دارد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">اگر شخصی معتقد باشد که گوشی او دزدیده شده باید به کلانتری و با نامه&nbsp;ای که از آنجا می&nbsp;گیرد به دادسرا مراجعه کند؛ دادسرا هم مجددا نامه&nbsp;ای به آگاهی می&nbsp;زند و در این مرحله آگاهی درخواستی را برای سه اپراتور ارتباطی (همراه اول-ایرانسل-تالیا) تنظیم می&nbsp;کند تا پیگیر گوشی دزدیده شده از طریق شماره سریال باشند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">حال اگر بعد از گذشت مدت زمانی مشخص که معمولا ۴۵ روز است، بررسی اپراتورها نتیجه دهد روال&nbsp;هایی بیش از مراحل ذکر شده پیش می&nbsp;آید و مجددا باید بین دادسرا، آگاهی و اپراتور مربوطه طی&nbsp;العرض و شکوائیه&nbsp;ای را برای باز ستاندن گوشی دزدیده شده تنظیم کرد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">اما حالت دوم این است که مال&nbsp;باخته اعلام مفقودی کند که در این شرایط با توجه به حقوقی بودن موضوع، پای شورای حل اختلاف به میان می&nbsp;آید و برخی روال&nbsp;های پیگیری گوشی دزدیده شده که مطرح شد، حذف می&nbsp;شود.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">روال رسمی تا پیش از این به شکل مطرح شده بود و از این جهت بسیاری از مردم از پیگیری گوشی دزدیده یا مفقود شده خود منصرف می&nbsp;شدند، اما با سیستم&nbsp;هایی که همراه اول و ایرانسل برای مشترکان خود پدید آورده&nbsp;اند، شاید با توسل به راهکارهای ساده&nbsp;تری نیز بشود که گوشی مفقودی یا دزدیده شده را ردیابی کرد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">*همراه اول ردیاب گوشی&nbsp;های مفقودی یا دزدیده شده*</strong></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">مشترکین همراه اول برای ردیابی گوشی مفقود یا دزدیده شده خود می&nbsp;توانند از روش&nbsp;های زیر استفاده کنند:</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارسال شماره سریال گوشی از طریق شماره&nbsp;گیری کد #۲۱۴۱*۱۱۱*</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از طریق سامانه جامع پیامکی خدمات همراه اول با ارسال ۲۱۴۱ به شماره ۱۱۱</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">سیستم ردیابی گوشی تا ۱۰ روز پس از دریافت شماره سریال، به جستجوی گوشی مفقود شده می&nbsp;پردازد و درپایان نتیجه را به اطلاع مشترک می&nbsp;رساند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">پس از گذشت ۱۰ روز در صورت موفقیت در ردیابی گوشی مبلغ ۳۰۰۰ تومان به حساب مشترک منظور شده و کد</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">رهگیری در اختیار مشترک قرار می&nbsp;گیرد تا مراحل حقوقی را از طریق مراجع ذی&nbsp;ربط پیگیری نماید.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">درصورت عدم موفقیت، هزینه&nbsp;ای از مشترک کسر نشده و مشترک می&nbsp;&nbsp;تواند برای ردیابی مجدد گوشی خود اقدام کند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">در هر دوره، تنها می&nbsp;شود درخواست ردیابی یک گوشی را از طریق یک شماره همراه اول اعلام کرد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">در طول دوره&nbsp;ی ۱۰ روزه نیز می&nbsp;توان با یکی از روش&nbsp;های زیر از وضعیت فعال و غیر فعال بودن سرویس ردیابی و نیز</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">تاریخ اتمام مهلت ردیابی اطلاع پیدا کرد:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شماره گیری کد #۲۱۴۰*۱۱۱*</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارسال ۲۱۴۰ به سرشماره ۱۱۱</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">*گوشی ایرانسلی را موقعیت&nbsp;یابی کنید*</strong></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">اپراتور دوم ارتباطی هم با سرویس موقعیت&nbsp;یابی (LBS)، برخلاف سرویس&nbsp;های رایج که با استفاده از ماهواره موقعیت را تعیین می&nbsp;نماید از دکل های تلفن همراه برای تعیین موقعیت استفاده می&nbsp;کند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">به این ترتیب، امکان ردیابی هر وسیله&nbsp;ای تنها با یک سیم&nbsp;کارت ایرانسل مهیا می&nbsp;&nbsp;گردد. (این سرویس در مقایسه با GPS از دقت کمتری برخوردار بوده و برای موقعیت&nbsp;یابی بسیار دقیق توصیه نمی&nbsp;گردد.)</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">برخی ویژگی&nbsp;های این سرویس نیز به شرح ارزان&nbsp;تر بودن نسبت به روش&nbsp;های مشابه، پوشش در اماکن مسقف و مصرف کمتر باطری نسبت به GPS است.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">استفاده از این سرویس با توجه به اینکه موقعیت&nbsp;یابی آن بر حسب طول و عرض جغرافیایی سیم&nbsp;کارت صورت می&nbsp;گیرد، امکان این را فراهم می&nbsp;آورد تا حتی در فضاهای سر بسته که امکان استفاده از GPS وجود ندارد، بتوان از موقعیت&nbsp;یابی استفاده کرد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; text-align: justify;">از آنجایی&nbsp;که این سرویس تنها بر اساس شبکه تلفن همراه ایرانسل فعالیت می&nbsp;کند، امکان استفاده از آن در خارج از پوشش این شبکه وجود ندارد.</p> text/html 2013-12-10T11:48:59+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min loooooooooooool http://afabramin.mihanblog.com/post/476 <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">امروز صب تو حموم داشتم یه آهنگ از یاس میخوندم، بابام اومده پشت در میگه این چرت و پرتا چیه میخونی بچه جون؟</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">اونوخت خودش که رفته بود حموم داشت گل گل گل،گل از همه رنگ سرتو با چی میشوری با شامپو گلرنگ، رو میخوند</span> text/html 2013-07-05T18:32:54+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min اس ام اس جدید http://afabramin.mihanblog.com/post/475 <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">آدم ها فقط آدم هستند،نه بیشتر و نه کمتر...</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">اگر کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی آن ها را شکسته ای و اگر بیشتر ازآن حسابشان کنی،آن ها تو را می شکنند.</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">بین این آدم ها،فقط باید عاقلانه زندگی کرد،</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">نه عاشقانه...</span> text/html 2013-06-28T08:41:49+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min خاطره شد رفت http://afabramin.mihanblog.com/post/474 <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">امروز کنکور دادم.جاتون خالی.فقط برا کلوچه ش رفته بودم.دفترچه عمومی رو ریز به ریز خوندم و با 10،20،30،40 زدم.دفترچه اختصاصی که اومد یه ربع اول خوابیدم.بعد 10 تا سوال ریاضی زدم.بعد گلاب به روتون یه ربع بیست دیقه تودستشویی داشتم تفریحات سالم میکردم.بعد اومدم.8 تا سوال فیزیک زدم.نیم ساعت خوابیدم.11 تا شیمی زدم.بقیه ش م داشتم مسیرحرکت مگس ها رو آنالیز میکردم....</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">بعله همچین داوطلب مشتاقیم من...</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">البته ناگفته نماندا من الان دانشجو ام این کنکورو محض تفریح رفتم</span> text/html 2013-06-14T06:31:04+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min تولید سلول خورشیدی بازیافتی از درخت http://afabramin.mihanblog.com/post/473 <div class="title" style="font-size: 16px; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="font-size: 16px; padding: 0px; margin: 0px;"><br></h1></div><div class="subtitle" style="font-family: tahoma, Arial; background-color: rgb(248, 248, 248); padding: 8pt; margin: 10px 5pt 20px; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); line-height: 17px;">سلول های خورشیدی ساخته شده از درختان تا 2.7 درصد انرژی دریافتی از خورشید را به برق تبدیل می کنند که یک رکورد جدید برای مواد آلی محسوب می شود.</div><div class="body" style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; line-height: 21px; text-align: justify; padding: 10px;"><img align="left" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/3/23/292100_260.jpg" style="margin: 4px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><div align="justify">محققان موسسه تکنولوژی جورجیا (GT) و دانشگاه پوردو با ساخت سلول خورشیدی از درختان، تجدیدپذیرترین منبع انرژی را طراحی کرده‌اند.<br><br>به گزارش ایسنا، سلول های خورشیدی بطور کلی بر پایه اصل فتوسنتز هستند که مانند گیاهان، انرژی خورشید را جذب و برای تولید انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند.<br><br>«برنارد کیپلن» مدیر موسسه تکنولوژی جورجیا تأکید می کند: برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، فناوری تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر بسیار مهم است، اما این فناوری ها نیز باید در پایان چرخه حیات خود قابل بازیافت باشند، در غیر این صورت مشکلات جدیدی ایجاد می کنند.<br><br>انرژی تجدیدپذیر تولید شده با منابع کاملا قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست نمونه واقعی فناوری سبز محسوب می شوند.<br><br>سلول های خورشیدی ساخته شده از درختان تا 2.7 درصد انرژی دریافتی از خورشید را به برق تبدیل می کنند که یک رکورد جدید برای مواد آلی محسوب می شود.<br><br>این سلول های قابل بازیافت از ماده ای به نام نانوکریستال سلولز ساخته شده اند که یک ساختار 100 درصد زیست تخریب پذیر محسوب می شوند، سلول های خورشیدی پس از اتمام عمر مفید، تخریب یا شکسته شدن، براحتی در آب گرم شسته می‌شوند و آسیبی به محیط زیست وارد نمی کنند.<br><br>هدف بعدی محققان، افزایش کارآیی و رساندن بازده سلول های خورشیدی به یک عدد دو رقمی عنوان شده است که در صورت محقق شدن این امر، تولید در مقیاس کامل سلول های خورشیدی بازیافتی تا پنج سال آینده آغاز خواهد شد.&nbsp;</div></div> text/html 2013-06-14T06:26:02+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min 5 داستان http://afabramin.mihanblog.com/post/472 <div class="title" style="font-size: 16px; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="font-size: 16px; padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/278942/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%8A" style="color: rgb(24, 9, 166); outline: none; text-decoration: none;">دستان بهشتی</a></h1></div><div class="body" style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; line-height: 21px; text-align: justify; padding: 10px;"><div align="justify">در روزگاری دور حدود قرن پانزدهم میلادی، در روستایی نزدیك نورنبرگ آلمان یك خانواده پر جمعیت 10 نفره زندگی می كردند. شغل پدر خانواده كفاف زندگی آنها را نمی داد برای همین او شبانه روزی كار می كرد تا همسر و فرزندانش احساس كمبود نكنند.<br><br>در بین فرزندان آنها دو پسر دوقلو بودند به نامهای آلبرت و آبریش. آنها علایق یكسانی هم داشتند و دوست داشتند در آینده نقاش یا مجسمه ساز شوند. آنها آكادمی هنر سوئد را برای تحصیل خود انتخاب كرده بودند.<br><br>سالها گذشت و آنها به سن دانشگاه رسیدند. اما پدر قادر به پرداخت هزینه تحصیل هردوی آنها بطور همزمان نبود. برای همین قرار شد كه قرعه كشی كنند و نفر برنده به سوئد رود و نفر بازنده با كار در معدن كمك خرج تحصیل برادرش باشد.<br><br>قرعه به نام آبریش افتاد و او ...</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>ادامه ی داستان و 4 داستان دیگر را در ادامه ی مطلب مشاهده کنید.</b></div></div> text/html 2013-06-14T06:24:55+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min کوتاه ترین داستان جهان http://afabramin.mihanblog.com/post/471 <div class="title" style="font-size: 16px; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="font-size: 16px; padding: 0px; margin: 0px;"><br></h1></div><div class="body" style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; line-height: 21px; text-align: justify; padding: 10px;"><div align="justify">کوتاه ترین داستان جهان توسط "ارنست همینگوی" نوشته شده است.<br><br>ارنست همینگوی کوتاه ترین داستان جهان را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود که با ۶ کلمه نمی‌توان داستان نوشت، نوشته است.<br><br>اگر تا به حال این اثر همینگوی را نخوانده‌اید، آن را به شما پیشنهاد میکنیم.<br><br><br>&nbsp;"For Sale: Baby Shoes, Never Worn"<br><br>برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده<br><br>نوشته بالا فقط یک جمله نیست, بلکه کوتاه ترین داستان جهان است.<br><br>گفته میشود «ارنست همینگوی» این داستان 6 کلمه ای را برای شرکت در یک مسابقه داستان کوتاه نوشته است و برنده مسابقه نیز شده است.<br><br>همچنین گفته می‌شود که وی این داستان کوتاه را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود که با ۶ کلمه نمی‌توان داستان نوشت، نوشته است.<br><br><span style="color: rgb(169, 169, 169);">منبع: سیمرغ</span></div></div> text/html 2013-06-14T06:22:30+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min رابطه تراشیدن ریش با سن مادر! http://afabramin.mihanblog.com/post/470 <div class="title" style="font-size: 16px; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="font-size: 16px; padding: 0px; margin: 0px;"><br></h1></div><div class="body" style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; line-height: 21px; text-align: justify; padding: 10px;"><div align="justify">جوانی همیشه ریشش را با تیغ می‌تراشید. وقتی علت این کار را از او پرسیدند گفت: «مادرم می‌گوید پسرم! اگر تو ریش بگذاری مردم فکر می‌کنند سنت زیاد است. آن وقت می‌گویند حتماً مادرش هم پیر است. پس بهتر است قید ریشت را بزنی!»</div></div> text/html 2013-06-14T05:58:16+01:00 afabramin.mihanblog.com RA Min ما چقد زود باوریم! http://afabramin.mihanblog.com/post/469 <div class="title" style="font-size: 16px; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="text-align: right; font-size: 16px; padding: 0px; margin: 0px;"><br></h1></div><div class="body" style="margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><div align="justify"><div style="text-align: right; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px;">دانشجویی که سال آخر دانشگاه را می گذراند به خاطر پروژه ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت. او در پروژه خود از ۵۰ نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر کنترل سخت و یا حذف ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» توسط دولت را امضا کنند و برای این خواسته خود دلایل زیر را عنوان کرده بود:</div><div style="text-align: right;"><font face="Tahoma, Arial" size="2"><span style="line-height: 21px;"><br></span></font></div><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">۱- مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می شود.</span></div></font><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">۲- یک عنصر اصلی باران اسیدی است.</span></div></font><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">۳- وقتی به حالت گاز در می آید بسیار سوزاننده است.</span></div></font><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">۴- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می شود.</span></div></font><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">۵- باعث فرسایش اجسام می شود.</span></div></font><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">۶- حتی روی ترمز اتوموبیل ها اثر منفی می گذارد.</span></div></font><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">۷- حتی در تومورهای سرطانی نیز یافت شده است.</span></div></font><div style="text-align: right;"><br></div><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">از ۵۰ نفر فوق ۴۳ نفر دادخواست را امضا کردند. ۶ نفر به طور کلی علاقه ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می دانست که ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» در واقع همان آب است!!!</span></div></font><div style="text-align: right;"><br></div><font face="Tahoma, Arial" size="2"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 21px;">عنوان پروژه دانشجوی فوق «ما چقدر زود باور هستیم» بود!</span></div></font><div style="text-align: right;"><br></div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(169, 169, 169);"><div style="text-align: right;">منبع: برترین ها</div></span></div></div>